چهارشنبه 1399/1/20 - 57 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر هيدج - استان زنجان

معرفی امام جمعه
اسدالله زارعی
اسدالله زارعی
امام جمعه شهر: هيدج
استان : زنجان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان زنجان شهر هيدج خ آزادگان دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
35750277
شماره فاکس:
35750277
خطبه نماز جمعه 1399/1/15
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، يك كشوري هستيم بحمدالله مستقل و قوي بايد هر روز خودمان را قوي بكنيم، تقويت بكنيم، قوت بگيريم، به چه دليل نيازمند هستيم به قوي شدن ؟ به اين دليل كه ما دشمن داريم
ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، يك كشوري هستيم بحمدالله مستقل و قوي بايد هر روز خودمان را قوي بكنيم، تقويت بكنيم، قوت بگيريم، به چه دليل نيازمند هستيم به قوي شدن ؟ به اين دليل كه ما دشمن داريم
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه