چهارشنبه 1399/1/20 - 42 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر دندی - استان زنجان

معرفی امام جمعه
علی خورشید اطهر
علی خورشید اطهر
امام جمعه شهر: دندی
استان : زنجان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان زنجان. بخش انگوران. شهردندی. خ بخشداری.دفترامام جمعه شهر دندی
تلفن دفتر امام جمعه:
02436523008
شماره فاکس:
02436523007
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30009900093523
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/12/16
تاکید بر استفاده از فیوضات ماه رجب وانس با قرآن
تاکید بر استفاده از فیوضات ماه رجب وانس با قرآن
ارتباط با امام جمعه